ร่วมสร้างสังคม พัฒนาประเทศให้เติบโตและยั่งยืน ด้วยพลัง SME 
โชคชัย ปิตานุพงศ์
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พัทลุง

ร่วมสร้างสังคม พัฒนาประเทศให้เติบโตและยั่งยืน ด้วยพลัง SME 

เป็นศูนย์รวมของ SME ที่ประกอบด้วย กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคมวิชาชีพ สมาคม SME ภูมิภาค สมาคมการค้าต่างๆ และผู้ประกอบการทั่วไป และเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงาน ของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง อยู่รอดและเติบโตของSME อีกทั้ง ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของสมาชิกในการ ดำเนินธุรกิจและเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์และประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

SME น่ารู้

ข้อมูลข่าวสาร สาระประโยชน์ เพื่อผู้ประกอบการชาวพัทลุง

ข่าวสาร SME

แวดวงข่าวสาร ธุรกิจและสังคม สำหรับ SME

สินเชื่อเพื่อ SME

แนะนำสินเชื่อ และ มาตรการการช่วยเหลือทางด้านการเงิน สำหรับผู้ประกอบการ SME

กิจกรรมสัมมนา

งานประชุมสัมมนา ที่น่าสนใจเพื่อพัฒนา ต่อยอดทางธุรกิจ ของ SME

ติดตามเรา

ติดต่อเรา จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 16.00 น.

โรงแรมเมอร์เดอลอง (ห้องสำนักงาน ชั้น2)
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร 096-818-9884
โทร 084-296-1280

© All rights reserved 2021 SMEs. Phatthalung

SME น่ารู้

ข่าวสาร SME

แวดวงข่าวสาร ธุรกิจและสังคม สำหรับ SME

สินเชื่อ SME

แวดวงข่าวสาร ธุรกิจและสังคม สำหรับ SME 

กิจกรรมสัมมนา

งานประชุมสัมมนา ที่น่าสนใจเพื่อพัฒนา ต้ช่อยอดทางธุรกิจ ของ SME